Portfolio Details
Prive Hair
Circle

Ağrısız, Acısız Saç Ekimi; İğnesiz Saç Ekimi; Sedasyon İle Saç Ekimi

Günümüzde saç ekimi düşünen kişiler birçok saç ekim merkezinden görüş almaktadır. En çok merak edilen konular ise;

  • Saç ekimi operasyonu sırasında ağrım olacak mı?
  • İğne yapmadan uyuşturma işlemi gerçekleştirilebilir mi?
  • Uyuşturma işlemi için kaç iğne uygulanmaktadır?
  • Sedasyon ( uyutularak ) ile saç ekimi yapılabilir mi?

Ağrısız saç ekimi ( sedasyonla, acısız ve iğnesiz saç ekimi) konusunu daha net anlamak için saç ekiminin nasıl yapıldığını ve aşamalarını bilmek gerekir. Bu aşamalar;

  1. Saçların köklerinin mikro motor ile alındığı aşama
  2. Saçların ekilecegi alanda saçların deriye yerlestirilmesi için safir ile açılacak milimetrik aşama
  3. Saçların ekilecegi aşama

1. Saçların Toplanması Aşaması

Bu aşamada amaç; dönor bölgesindeki saç köklerinin mikro motor (FUE) yardımı ile alınması sağlanmaktadır. Bu işlemde lokal anestezi yapmak zorunludur. Doku bütünlüğünü bozmadan bu alandan homojenik bir şekilde seyreltilme yapılır. Burda önemli konulardan bir tanesi de mikro motorun devir hızının düşük olması ve doğru punçh kullanılmasıdır. Bunu ne yazık ki operasyon sırasında anlamak mümkün değildir ; ama işlem sonrasında dönor alanındaki iyileşme sürecinde kendini belli eder.

2. Safir ile Kanal Açma Aşaması

Saçların ekilmesi planlanan alana SAFİR uç ile kanal açılması gerekmektedir. Safir bıçakların çeliğe göre daha pürüzsüz olmasına bağlı olarak deride yarattığı tahribat minimum seviyededir. Safir uç ile açılan kanallarda iyileşme süreci çok daha hızlı olup, kanama slit yöntemine göre daha minimaldir.

3. Saçların Ekilecegi Aşama

Burada iki temel yöntem vardır:

Birincisi safir uç ile açılan kanallara alınan saç koklerinin tek tek penset ile yerleştirilmesi.

İkincisi ise DHI ( Kalem Ekim) yönteminde kullanılan Choi iğneleri implanter kalemi ekim.

Saç Ekiminde Anestezi İhtiyacı

FUE saç ekiminde üç temel aşama öncesinde anestezi uygulaması kaçınılmazdır. Burada deri altına yapılacak lokal anestezi etken maddesi sadece o bölgede bir uyuşma yaratarak, yapılacak mikro işlemi mümkün kılar. Anestezinin uygulanma şekli de hasta konforunu doğrudan etkilemektedir. Bu konuda bahsedilen ağrısız, acısız, iğnesiz saç ekimi gibi ifadeler anestezinin nasıl yapıldığını anlatarak operasyon konforunu tanımlamaktadır.

Ağrısız saç ekimi ile anlatılan anestezi uygulama şekilleri şunlardır;

Genel anestezi: Bu yöntem ile saç ekiminde neredeyse hiç uygulanmaz.

Sedasyon: Bu yöntem en konforlu yöntemdir. Hastanın kolundan bir damar yolu açılarak anestezik maddelerin vücuda uygulanma işlemidir. Her hasta için farklı dozlarda uygulanmasının mümkün olması ve sürekli kontrol edilerek istenilen an da etkisinin ortadan kaldirilabilmesi sağladığı en önemli avantajdır.

Lokal anestezi: Günümüzde saç ekiminde en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasında ignesiz (basınçla nüfuz eden) ve iğneli enjektörlerin kullanılması söz konusudur.

PRİVE HAİR KLİNİK olarak saç ekimi hastalarımıza lokal anestezi uygulanmaktadır. İsteğe bağlı olarak hastalarımıza sedasyan ve iğnesiz enjektörlerde (basınçla nüfuz eden) lokal anestezi de uygulanabilmektedir.

Ağrısız Acısız Saç Ekimi

Ağrısız, acısız saç ekimi denildiğinde anlatılmak istenen; saçların toplanması, ekim yerlerinin belirlenmesi (safir ile kanal açma) ve son olarak saçların ekilmesi aşamalarındaki acının olmadığı operasyonlardır.

İğneli Enjektorlerle Yapılan Lokal Anestezi

Saçların toplanması ( FUE), kanal açılması (SAFİR) ve toplanan saçların açılan kanallara koyma (EKİM) aşamalarında mutlaka lokal anestezi uygulaması gerekmektedir. Bu üç aşamada da lokal anestezi en ilkel haliyle iğne ile yapılır. Bu işlem diş hekiminin diş tedavisi sırasında yaptığı iğneli lokal anestezi acısıyla eşdeğerdir. Yine iğneli anestezide kullanılan iğneler oldukça ince olup deriye en az tahribat veren ignelerdir. Lokal anestezinin enjektör ile uygulanmasını takiben 3-4 dakikada uygulama alanı tamamen uyuşur. Bu sayede hasta uygulama alanında hiçbir ağrı hissetmez.

İğneli lokal anesteziye göre daha gelişmiş olan yöntem ise iğnesiz enjektörlerle deriye yapılan anestezi uygulamasıdır. Burada iğne yerine deri üzerindeki çok küçük kılcal açıklıklardan lokal anestezi ajanının yüksek basınçla deri altına ulaşması sağlanır.

Prive Hair Klinik, operasyonlarında çelik gövdeli basınçlı lokal anestezi cihazları kullanmaktadır. Boylece iğnenin batirilmasi anında oluşabilecek acının hissedilmemesini veya çok az hissedilmesini sağlar.

En Konforlu Anestezi: İğnesiz Anestezi ile Sedasyon Uygulanması

Günümüzde en gelişmiş ağrıyı azaltma yontemi sedasyon uygulamasıdır. Bu uygulama için gerekli olan ise operasyona başlamadan bir kaç dakika önce damaryolundan yapılacak anestezi işlemidir. Sedasyon yönteminde kullanılacak ilaçlar kişinin yaşı ve kilosuna göre uzman doktor tarafından planlanıyor yapılmaktadır. Sedasyon uygulaması sırasında hastanın bilinci açıktır. Sedasyon uygulanan hasta ağrıyı çok az düzeyde hisseder ve lokal anestezi uygulama sırasındaki oluşabilecek ağrı, acı ve yanması hatırlamaz. Hatırlasa bile bu çok az bir düzeydedir. Dünyada ve ulkemizde sedasyon uygulaması, yenidoğan bebekten ileri yaştaki her bir hastaya güvenle uygulanabilir. Prive Hair Klinik olarak operasyon olacak hastalara iğnesiz anestezi uygulaması ve ağrı eşiği düşük olan hastalarda da sedasyon işlemi yapılmaktadir.


prive Prive Health Hair

Doktorunuza Sorun

prive hair Prive Health Hair

Popüler Uygulamalar